Brännskador

En ytlig brännskada läker oftast av sig själv, men blir du svårt bränd behöver du få vård på sjukhus. Hur allvarlig skadan är beror bland annat på hur stor del av huden som har skadats, hur djup brännskadan är och var den sitter.
Uppdaterades

Då ska du kontakta vården

Kontakta genast en vårdcentral, jouröppen mottagning eller akutmottagning om en eller flera av följande saker stämmer:

  • Brännskadan sitter på ett känsligt område, till exempel i ansiktet, på könsorgan, händer, fötter eller över stora leder, det vill säga axlar, armbågar, höfter eller knän.
  • Skadan har orsakats av kemikalier eller elektricitet.
  • Ett litet barn har fått en brännskada.
  • Du har andats in brandrök.
  • Det har bildats blåsor och brännskadan är större än den egna handen.

  • Du har bränt huden så djupt att skadan är vit eller brunsvart, samtidigt som du har tappat känseln i hudområdet.

Första hjälpen vid brännskada

  • Förhindra att skadan blir värre: släck elden, om möjligt genom att kväva den.
  • Ta inte bort fastbrända kläder, det kan skada huden.
  • Lindra smärtan genom att omedelbart spola den skadade huden med svalt vatten eller sänka ner den skadade kroppsdelen i vatten i maximalt 15 minuter. Svalt vatten kan förhindra att skadan går djupare ner i huden.
  • Undvik att kyla ned kroppsdelar som inte är skadade så att du inte orsakar en generell nedkylning, speciellt viktigt är detta hos barn. Kyl inte längre än 15 minuter eftersom det ökar risken för att du blir nedkyld. Kyl heller aldrig en brännskada med is eller snö eftersom det kan förvärra skadan.

1177.se om hur du tar hand om lindriga brännskador

Källa: 1177 och HLR-rådet.