Förgiftning

Förgiftningsolyckor i hemmet kan orsakas av exempelvis hushållskemikalier, läkemedel, alkohol, tobak och växter. Invänta aldrig symtom om du misstänker förgiftning. Ring genast 112 och begär Giftinformationscentralen.
Uppdaterades

Första hjälpen vid akut läge

  • En person med andningsbesvär, tilltagande slöhet, medvetslöshet eller kramper ska omedelbart till sjukhus. Ring 112 för ambulans.
  • En medvetslös person läggs i stabilt sidoläge så att tungan eller kräkning inte täpper till svalget och orsakar kvävning.
  • Om personen andas onormalt eller inte alls, larma 112 och starta hjärt-lungräddning, HLR.

Framkalla inte kräkning

Framkalla aldrig kräkning utan att först kontakta Giftinformationscentralen. Kräkning behövs sällan utan kan tvärtom förvärra skadan.

Medicinskt kol kan hjälpa – men fråga först

  • Av Giftinformationscentralen kan du få rådet att ge medicinskt kol. Kol minskar mängden giftigt ämne som kommer ut i kroppen eftersom det binder till sig många giftiga ämnen.
  • Använd aldrig kol utan att först ha talat med Giftinformationscentralen. Ibland är det olämpligt att ge kol till en förgiftad person. 
  • Det är bra att ha medicinskt kol hemma som en del av din egen krislåda. Det finns att köpa på de flesta apotek.

Vid mindre brådskande lägen

I mindre brådskande fall kan du ringa till Giftinformationscentralen på telefon 010-456 67 00, dygnet runt. Dagtid besvarar dem allmänna och förebyggande frågor om förgiftningar.

Undvik förgiftning

Små barn undersöker ofta sin omgivning med munnen och letar gärna upp saker i lådor och bakom skåpdörrar. Förvara alltid farliga ämnen på ett säkert sätt.

Källa: 1177 Vårdguiden och Giftinformationscentralen.