Luftvägsstopp

Om någon sätter i halsen och inte kan andas normalt är det viktigt att ingripa snabbt. Luftvägsstopp kan leda till syrebrist, hjärtstopp och livshotande skador. Det är därför viktigt att du vet hur du ska gå tillväga för att bäst hjälpa personen.
Uppdaterades

Så här hjälper du till

Är personen fortfarande vid medvetande och kan hosta ska du be hen att fortsätta hosta. I bästa fall kan föremålet som orsakar stoppet hostas upp. Om personen inte kan andas, hosta eller tala måste du hjälpa till genom att omväxlande ge fem ryggslag och fem buktryck. Metoden nedan fungerar på vuxna och barn över ett år.

Ge ryggslag:

  • Börja med att ställa dig bakom personen och luta hen framåt så att huvudet lutar nedåt.
  • Håll en hand mot övre delen av personens bröstkorg för att få stöd.
  • Ge sedan upp till fem kraftiga slag med handloven mellan personens skulderblad.

Om ryggslagen inte hjälper ska du ge buktryck:

  • Stå bakom personen.
  • Böj personen framåt.
  • Lägg dina armar som ett band runt kroppen under den drabbades armar.
  • Knyt din hand och lägg den mellan naveln och bröstkorgen. Lägg andra handen ovanpå.
  • Gör fem kraftiga buktryck inåt och uppåt.

Fortsätta omväxlande med ryggslag och buktryck tills föremålet som orsakar stoppet kommer upp. Ifall personen blir medvetslös ska du larma 112 och starta hjärt-lungräddning med växelvis 30 bröstkompressioner och två inblåsningar.

1177 finns information om hur du hjälper barn under ett år med luftvägsstopp.

Utbilda dig
Det finns kurser där du kan öva på hur man hjälper personer med luftvägsstopp. 
Exempelvis via HLR-rådet, Röda korset och Svenska Livräddningssällskapet.

Informationen kommer från 1177.se och HLR-rådet.