Eldningsförbud

Kartan uppdateras av länsstyrelsen när eldningsförbud införts eller ändrats. Om du planerar att elda, kontrollera om det råder eldningsförbud hos din kommun och din länsstyrelse. Du kan också kontakta den lokala räddningstjänsten för frågor om brandrisk och eldning.
Uppdaterades

Uppdateringstiden på sidan avser texten i anslutning till kartan. Kartan uppdateras löpande.  

Nya regler om att elda trädgårdsavfall

Sedan den 1 januari 2024 finns nya bestämmelser som innebär att du inte får elda trädgårdsavfall på tomten. Trädgårdsavfall ska komposteras eller lämnas till återvinning. Kommunen kan göra undantag från detta så kontrollera med kommunen vad som gäller där. 

Elda aldrig om det råder eldningsförbud

Det finns två typer av eldningsförbud för skog och mark – eldningsförbud och skärpt eldningsförbud.

Eldningsförbud

När det råder eldningsförbud får man inte elda med fast bränsle i skog och mark. Däremot är det tillåtet att grilla på egen tomt (i grill eller liknande) eller på fasta grillplatser.  

Skärpt eldningsförbud

Om det råder skärpt eldningsförbud är det förbjudet även att grilla vid fasta grillplatser på allmän plats. Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Informationen kommer från Länsstyrelsen.

På din kommuns webbplats kan du få information om vad som gäller hos dig. Du hittar länkar till de olika kommunernas webbplatser under "Mer information" när du klickar på kommunerna i kartan. 

En kommun kan ha andra eldningsförbud eller regler för att exempelvis motverka skador på miljö och hälsa i tätbebyggt område eller skydda speciella byggnader. Information om sådana förbud söks hos respektive kommun. (Dessa visas ej i denna karta.)

Om en kommun är grå i kartan saknas information om eldningsförbud eller så används inte tjänsten av länsstyrelsen. Observera att eldningsförbud ändå kan råda, för mer information om eldningsförbud kontrollera med länsstyrelsen eller  kommunen.

Varje länsstyrelse ansvarar själv för informationen om eldningsförbud råder i länets kommuner.

Källa: Länsstyrelsernas karttjänst eldningsförbud i skog och mark