Detta är en gammal händelsesida om Energiläget som startade 27 okt 2022

Energiläget

Energisituationen i Europa och Sverige är ansträngd. Här hittar du information om läget, varför vi behöver minska elanvändningen och vad du som privatperson kan göra.
Uppdaterades

Energiläget i Sverige just nu

Elförsörjningen i Sverige är stabil i nuläget, men det finns en risk för problem under vintern när det blir kallt och elförbrukningen går upp. Det beror på att det blir svårare än vanligt att importera el från Europa och de länder som har varit beroende av ryska gasleveranser.

Samtidigt har den svenska elanvändningen minskat under hösten och vintern 2022, enligt Svenska kraftnät. Detta tack vare att många av oss har sett över vår elförbrukning. Om minskningen håller i sig under resten av vintern minskar antalet timmar då Sverige har ett importberoende.

Varför är det så här?

Sverige har överskott på elenergi sett över hela året. Men under årets kallaste timmar har vi ett underskott på eleffekt, det vill säga el vid en viss tidpunkt. De analyser som Svenska kraftnät gör varje år visar att tillgången på effekt gradvis har blivit sämre under de senaste åren. 

Flera händelser i omvärlden påverkar energiläget i Sverige på ett negativt sätt. Den främsta orsaken är att efterfrågan av naturgas är större än utbudet på den globala marknaden. Rysslands krig mot Ukraina gör att Europa vill göra sig fritt från beroendet av rysk gas och när efterfrågan ökar stiger också priserna. 

Driftstoppet av Ringhals 4 har förlängts, vilket innebär en ytterligare ansträngning för elförsörjningen. 

Vad innebär det här för mig?

Om användningen av el blir större än vad som för stunden är möjligt att producera eller importera uppstår effektbrist. Vid effektbrist kan Svenska kraftnät besluta att göra en manuell frånkoppling. Frånkoppling betyder att elen stängs av i ett visst område, samtidigt som utvald samhällsviktig verksamhet prioriteras så att den kan fortsätta fungera. Verksamheter som prioriteras kan till exempel vara sjukhus, teleoperatörer och internetleverantörer.

Vilken del av nätet som ska kopplas ifrån bestäms lokalt. Metoden kallas styrel, vilket står för "styrning av el till prioriterade”. 

Blir jag förvarnad?

Om vi hamnar i det läget att det finns risk för effektbrist kommer Svenska kraftnät med stor sannolikhet att se det i handeln av el dagen före. Detta gör att de som drabbas av eventuell manuell förbrukningsfrånkoppling sannolikt kan förvarnas.

Men manuell förbrukningsfrånkoppling kan också beslutas på kort varsel för att balansen i systemet hotas, och då är det inte säkert att de som drabbas av det planerade elavbrottet kan förvarnas.

Kan jag hjälpa till genom att använda mindre el?

Om många flyttar sin elförbrukning och exempelvis inte laddar bilen eller sätter igång tvättmaskinen just när elen behövs som mest i övriga samhället, kan topparna kapas och kurvan i elsystemet jämnas ut. Det minskar risken för att el måste kopplas bort. Dessutom kan det bli billigare för dig som har så kallat timpris att inte använda el när efterfrågan är som störst. De timmar då det används som mest el, så kallade höglasttimmar, är vardagar mellan 08.00 och 11.00 och16.00-19.00, enligt Svenska kraftnät.

Tänk på riskerna

Det är viktigt att tänka på att all elanvändning medför risker, till exempel för brand eller skador om produkten går sönder. Elsäkerhetsverkets råd är att använda så få elprodukter som möjligt när du inte har uppsikt, till exempel när du sover. Ett bra alternativ kan vara att programmera så att tvätt- eller diskmaskinen startar tidigt på morgonen.

Använd mindre el

Lägre efterfrågan på el påverkar generellt priset i en positiv riktning. Om du använder mindre el hjälper du alltså fler än bara dig själv.  Några enkla sätt att bli mer el-medveten:

  • Fundera på vad du använder el till. Uppvärmning gör oftast störst skillnad. Prova att sänka värmen på elementen om ditt hem värms upp med el. Har du golvvärme i något rum är det bra att se efter så att den inte är varmare än resten av hemmet, då kräver den mer el.
  • Stäng av apparater och släck lampor som inte behövs. Se över om du har teknik som står i vänteläge (standby) när du inte använder den.
  • Använd mindre varmvatten. Du kan till exempel duscha lite kortare stunder.
  • Kör bara tvätt- och diskmaskiner när de är helt fulla.

Hur kan jag förbereda mig för eventuell frånkoppling?

Det mesta i vårt samhälle är beroende av el för att fungera. Vid elbrist eller ett längre elavbrott behöver du ha en beredskap för att kunna laga mat, ha tillgång till dricksvatten, hålla värmen, få viktig information och ha kontakt med dina nära. Stärk din hemberedskap så klarar du en samhällskris bättre, oavsett vad som har hänt. 

Under frånkopplingen är det bra om du inte använder mobilen till rörliga bilder och liknande som kräver mycket plats i mobilnätet. Risken är att de basstationer (mobilmaster) som är i drift belastas för hårt. Batterierna som ska hålla basstationen igång räcker inte lika länge om belastningen blir högre än normalt, skriver Post- och telestyrelsen, PTS.