Bakom kulisserna när ”Hesa Fredrik” testas

Fyra gånger per år testas utomhusvarningssystemet för viktigt meddelande. Testen görs för att kontrollera att tutorna fungerar och för att personal ska få öva. Följ med Krisinformation.se till Uppsala brandförsvar och få reda på hur det går till när man startar tutan.
Publicerades

Fyrislunds brandstation ligger i utkanten av Uppsala. Här finns förutom en brandstation en stor övningsanläggning för brandförsvaret. Här tränar man bland annat på att använda stegbil i det stora torn som står på området. Men det finns också något annat lite speciellt på just denna brandstation. Här sitter nämligen knappen räddningstjänsten trycker på för att testa alla de 70 stycken ”Hesa Fredrik”-tutor som finns i och omkring Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner.

Tutan används vid allvarliga händelser och krig

När Krisinformation.se besöker brandstationen är det ”tut-dag”, dagen då signalen för Viktigt meddelande testas i hela landet. Tomas Grandin jobbar som enhetschef på Uppsala brandförsvar och ansvarar för att testet genomförs i brandförsvarets tre medlemskommuner. Han har arbetat länge inom brandförsvaret men har aldrig själv varit med om att tutorna använts i skarpt läge.

– Viktigt meddelande till allmänheten om farlig brandrök och liknande har vi skickat ut flera gånger men då har SMS använts. Jag tror senaste gången tutorna utlöstes i Uppsala var på grund av ett stort telefonavbrott. Då behövde allmänheten bland annat informeras om hur man kontaktar nödnumret 112 när telefonin inte fungerar.

Om man skulle höra tutan en dag när det inte är test så ska man gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation och lyssna på Sveriges Radio P4 för att få mer information. P4 är Sveriges beredskapskanal och har skyldighet att informera allmänheten vid kriser och allvarliga händelser. Tutan kan också användas för flyglarm vid höjd beredskap, en signal som dock inte testas regelbundet.

– Jag tror inte att de flesta förknippat tutan med krig tidigare, men med tanke på omvärldsläget är det nog fler som gör det nu, säger Tomas Grandin.

Tutor av den nyare elektroakustiska varianten. Foto: Melker Dahlstrand

Nya och gamla tutor

Brandförsvaret har ansvar för service och underhåll av tutorna. De äldre modellerna av pneumatiska tutor som drivs av luft genom stora kompressorer ger lite merarbete för serviceteknikerna Mikael Lindquist och Mikael Karlsson.

– Vid minsta lilla läckage får du en indikation på att det är något som är fel och då måste vi åka ut och kontrollera tutan, även om själva tutan inte är trasig. Det försöker man bygga bort nu med de nya elektroakustiska tutorna.

Dem äldsta tutorna byts ut först, vilket gör att det är ett blandat bestånd av elektroakustiska och pneumatiska anläggningar i kommunerna. Dem elektroakustiska anläggningarna medger talade meddelanden som ett komplement till de vanliga signalerna. I en del kommuner använder man sig av möjligheten och sänder då ”detta är ett test av signalen Viktigt Meddelande” och ”detta är ett test av signalen Faran Över” innan signalerna sänds.

Serviceteknikerna Mikael Karlsson (t.v.) och Mikael Lindquist ansvarar för att testet genomförs. Foto: Melker Dahlstrand/MSB

Dags för tut-test

Klockan börjar närma sig 15.00 på brandstationen och förberedelserna inför testet intensifieras. I medier har det rapporterats om tut-stölder på flera håll i landet. Något man lyckligtvis hittills varit förskonad från i Uppsala.

– Men det har varit personer som har kontaktat oss och frågat om man kan få en gammal tuta som ska skrotas, men vi äger inte tutorna så vi kan inte ge bort dom, så den frågan skickar vi vidare till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, berättar Tomas Grandin.

Serviceteknikerna Micke och Micke börjar förbereda sig för testet. Den här gången är det Mikael Karlsson som ska få äran att genomföra själva knapptrycket. Han har nyligen börjat på Uppsala brandförsvar och har bara varit med vid ett tidigare test. Själva knappen är egentligen en nyckel som ska vridas om.

– Man är alltid nervös att det ska skita sig, säger Mikael Lindquist.

– Det är en liten anspänning. Man vet att folk blir oroliga om det inte fungerar och tutan inte låter exakt vid klockan 15.00, fyller Tomas på.

Knappen som egentligen är en nyckel som vrids om. Foto: Melker Dahlstrand/MSB

Men testet går galant. Mikael vrider om nyckeln i precis rätt stund och en signal skickas från datorn ut till alla 70 tutor som finns i kommunerna. Signalen för Viktigt meddelande har sju sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders paus mellan och upprepas sex gånger. Efteråt ljuder signalen Faran över som är en 30 sekunders lång ljudstöt utan uppehåll. Ingen av tutorna i och omkring Uppsala, Tierp och Östhammar indikerade att något var fel den här gången. Invånarna kan nu känna sig lugna med att systemet fungerar som det ska.