Hoppfullt grundvattenläge inför sommaren

Efter en vinter med mycket regn och snö ser grundvattenläget lovande ut. Men än är det för tidigt att säga hur tillgången på grundvatten kommer se ut mot slutet av sommaren.
Publicerades
Calle Hjerne, grundvattenspecialist på SGU

På senare år har torka och risk för vattenbrist på sommaren varit ett återkommande problem i framför allt södra Sverige. Men i år ser utgångsläget bättre ut i de små grundvattenmagasinen, i alla fall än så länge. Nivåerna i de små magasinen påverkar mest personer som har egen brunn medan de stora magasinen mest påverkar kommuner som har vattenförsörjning baserad på grundvatten.

Just nu har de små magasinen i Götaland och nästan hela Svealand mestadels höga grundvattennivåer.

- Det beror på att vi haft bra påfyllning under vintern, med mycket nederbörd under framför allt januari och mars, säger Calle Hjerne, grundvattenspecialist på SGU, Sveriges geologiska undersökning.

Längre norrut i landet är det fortfarande ganska låga nivåer av grundvatten på sina håll i de små magasinen.

- Det beror på att en del vatten fortfarande är uppbundet som snö. Men den pågående snösmältningen ger nu en bra påfyllnad av grundvattenmagasinen, säger Calle Hjerne.

Stora grundvattenmagasin reagerar långsammare

De små magasinen reagerar snabbt på förändringar i väder, medan det tar längre tid innan nederbörd ger effekt i stora magasin.

- Vi har ju haft samma påfyllnad i de stora magasinen, men de reagerar långsammare. Det är framför allt i Götaland som vi ser höga nivåer i de stora magasinen. I Svealand och Norrland har vi inte sett några höga nivåer än, men vi förväntar oss en förbättring där de närmaste månaderna.

Så om du sammanfattar, hur ser läget ut inför sommaren jämfört med tidigare år?

- Det ser bättre ut för tillfället i södra Sverige än vad det har gjort de närmast föregående åren. Men eftersom de små magasinen reagerar så snabbt på väderförändringar är det för tidigt att säga hur det kommer att bli i juli och augusti. Men man kan säga att vi har ett bra utgångsläge inför sommaren, säger Calle Hjerne.

Vad skulle kunna förändra läget till det sämre?

- Om vi får väldigt varmt och torrt väder under en längre tid skulle vi kunna få en dålig situation i augusti-september. Läget vi har nu på många håll liknar det vi hade 2018. Då hade vi också höga grundvattennivåer i mitten av april, men sen blev det väldigt varmt och torrt väder under en lång tid. Då fick vi väldigt låga nivåer i de små magasinen ända in i september, oktober.

Hur ska man som privatperson tänka kring vattenanvändning inför sommarperioden?

- Som privatperson, oavsett om man har egen brunn eller kommunalt vatten, ska man alltid ha en sparsam vattenanvändning. Förutom att det ska räcka till en själv, så är det en resursfråga och en energifråga. Sparsamhet är alltid bra, säger Calle Hjerne.