Om dammen brister

I Sverige finns flera hundra dammar som kan orsaka stora skador om de kollapsar. Vägar, järnvägar och broar kan spolas bort, elförsörjningen slås ut och människor kan behöva evakueras från sina hem.
Uppdaterades

– Det kan bli vattennivåer som i värsta fall stiger upp till tjugo meter på utsatta platser. Det gör att människor som bor längs älven blir tvungna att ge sig av och utrymma från det drabbade området, säger Martin Neldén, beredskapshandläggare och ansvarig för dammsäkerhet på Länsstyrelsen i Västernorrland.

Hur omfattande översvämningen blir beror på vilken damm som har havererat, hur mycket vatten som fanns i magasinet och hur den omgivande topografin ser ut.

Orsaker till dammhaverier

I Sverige finns cirka 10 000 dammar som är olika stora. Drygt 400 dammar är särskilt viktiga ur säkerhetssynpunkt, eftersom de kan orsaka stora översvämningar efter ett dammhaveri. Det är dock väldigt ovanligt att haverier inträffar i Sverige, enligt Martin Neldén.

– Risken är liten. Men när olyckan är framme beror det oftast på en kombination av olika saker. Det kan bero på att det regnat mycket under en lång tid. Då kan höga flöden i en älv, tillsammans med skador på dammen, orsaka ett haveri. Det kan också vara träd eller annat material som fastnat och täpper igen dammluckor. Då kan dammen rinna över så att den kollapsar. Dammhaverier kan även orsakas av konstruktionsfel, eller att man inte skött om dammar som i vissa fall kan vara uppemot 100 år gamla.

Den är den som äger dammen som ansvarar för att den är i gott skick. Länsstyrelsen och räddningstjänsten gör också kontroller av dammen med jämna mellanrum. Man måste helt enkelt hålla koll på och följa upp hur dammen mår.

Stora delar av Sollefteå skulle evakueras

I Västernorrland där Martin Neldén jobbar finns ett antal dammar där ett haveri skulle medföra stora konsekvenser för samhället. Det gäller bland annat Hällbydammen som ligger norr om Sollefteå.

– Om den dammen brister tar den med sig alla andra dammar nedströms. Det kan leda till svåra översvämningar och drabba Sollefteå och flera orter på vägen. I området bor också många människor vid älven, berättar Martin Neldén.

– Brister Hällbydammen måste man evakuera stora delar av Sollefteå inom ett antal timmar, eftersom staden kan hamna under vatten.

Så varnas du om en damm brister

Om en damm har brustit kommer det att gå ut ett Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, i bland annat radio, TV och via SMS. Utomhusvarningssystemet Hesa Fredrik kommer att användas för att varna i de områden där det finns.

Om det är aktuellt med utrymning bör man så snabbt som möjligt lämna området, säger Martin Neldén.

– Du bör i första hand snabbt ta dig ifrån riskområdet och ge dig upp på högre mark – ett berg eller närmaste höjd. Om det är akut hinner du inte fundera på vad du ska ta med dig. Därför är det bra att förbereda sig i god tid och tänka igenom: vad behöver du för att vara borta en längre tid? Det kan handla om mediciner, telefon, laddare, dator och annat viktigt.

Hur kan man förbereda sig för ett dammhaveri som privatperson?

– Om du bor i ett område där det finns dammar ska du ta reda på vilka områden som kan svämma över om en damm brister. Det gör du enklast hos kommunen. Ta också reda på vilka vägar som bör undvikas vid ett dammhaveri och hur du enklast tar dig till högre mark. Det handlar mycket om mental förberedelse.