Medierna

Hur ser mediernas krisberedskap ut? Det är viktigt att medierna kan fungera även under svåra förhållanden eftersom de har en nyckelroll när det gäller att berätta vad som händer under en kris.
Uppdaterades
Sveriges Radio P4 är beredskapskanal vid kriser. Foto: Jens Bruchhaus/Johnér

Att snabbt få ut tillförlitlig information är en förutsättning för att kunna hantera en kris. Om det inte finns trovärdiga upplysningar att tillgå riskerar man att människor blir förvirrade och att ryktesspridning uppstår.

Måste fungera under svåra förhållanden

Medierna har en viktig roll vid kriser. Det är i allmänhet de som förmedlar bilden av ett skeende till allmänheten. Om det finns goda förutsättningar för mediernas organisationer att fungera även under påfrestningar ökar också möjligheterna att ge en korrekt skildring av läget.

Självständiga medier hörnsten i demokratin

Att medierna är självständiga från statsmakten och själva avgör vad de vill publicera – även under en kris – är en viktig princip i vår demokrati.

Balansen mellan att förmedla krisinformation och att kritiskt granska samhällets insatser är någonting som medierna själva avgör under krisens gång. I allmänhet har medierna haft tonvikten på snabb, korrekt information i krisens inledningsskede medan granskningen av krisinsatserna varit i fokus när den akuta fasen är över.

Sveriges Radio - beredskapskanal

Sveriges Radio P4 är beredskapskanal vid kris och störningar. Det innebär att kanalen är en del av den svenska beredskapen om någonting inträffar. Radions uppgift blir då att komma ut med information till så många som möjligt, så snabbt som möjligt.

Informationen kommmer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Radio.