Viktigt meddelande till allmänheten Det finns 1 meddelanden

Gäller, Flera områden

Viktigt meddelande till allmänheten i Jönköpings län:

Uppdaterad: 25 jun 2024 02:39

Viktigt meddelande till allmänheten i Vaggeryd i Vaggeryds kommun, Jönköpings län. På grund av en brand i avfallsanläggning strax norr om Vaggeryds tätort, med kraftig rökutveckling, uppmanar räddningsledaren alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Jönköping.

Sveriges Radio

Länsstyrelsen

På regional nivå är det länsstyrelserna som har samordningsansvaret vid kriser. Länsstyrelserna stöder samordningen mellan kommunerna i länet.
Uppdaterades
Under en kris samordnar Länsstyrelsen verksamheten mellan berörda kommuner, regioner och myndigheter, samt företag och organisationer, så att samhällets resurser utnyttjas på bästa sätt.

Kommunernas verksamhet utgör grunden för hanteringen av kriser. Men i vissa situationer räcker inte den enskilda kommunens resurser till. Under en kris samordnar Länsstyrelsen verksamheten mellan berörda kommuner, regioner (landsting) och myndigheter, samt företag och organisationer, så att samhällets resurser utnyttjas på bästa sätt.

Följer upp förmågan att hantera kriser

I det förebyggande arbetet – att planera och förbereda en effektiv krishantering – ger Länsstyrelsen stöd åt kommunerna. Planering, risk- och sårbarhetsanalyser samt utbildningar och övningar är en viktig del av verksamheten. Länsstyrelsen följer också upp kommunernas krishanteringsförmåga, så att beredskapen kan utvecklas och förbättras.

Länsstyrelserna har geografiskt områdesansvar på regional nivå, vilket innebär att de ska se till att samverkan mellan myndigheter, kommuner och andra aktörer inom länet fungerar före, under och efter en kris.

Områdesansvaret innebär i allmänhet inte att länsstyrelsen skall ta över ansvar från någon annan aktör. I särskilda fall kan dock länsstyrelsen ta över ansvaret för räddningstjänsten i en eller flera kommuner.

Tjänsteman i beredskap

Tjänsteman i beredskap (TiB) vid länsstyrelserna larmas vid en händelse av SOS alarm och fattar sedan beslut om vilka åtgärder som omedelbart måste vidtas. Tjänsteman i beredskap beslutar i länsledningens ställe fram till att denna samlats och en krisberedningsgrupp är i funktion.

Dammbrott och kärntekniska olyckor

Länsstyrelserna är tillsynsmyndighet för vattenverksamheter och vattenanläggningar, där dammsäkerhet ingår. Arbetet med att förebygga dammbrott och att hantera de som ändå uppstår kräver samverkan mellan de inblandade, som förutom Länsstyrelserna är dammägarna och kommunerna.

Länsstyrelsen har ansvar för räddningstjänsten vid radioaktiva utsläpp från en kärnteknisk anläggning och utser då räddningsledare. Saneringen efter ett utsläpp är också Länsstyrelsens ansvar. I alla län finns en förberedd organisation i beredskap med en räddningsledare.

Länsstyrelserna i de län som har kärnkraftverk, det vill säga Uppsala, Kalmar och Hallands län, har en personellt större räddningstjänstorganisation än övriga länsstyrelser och har alltid en tjänsteman i beredskap.

Kärnkraftverken ansvarar för samtliga säkerhetsåtgärder inom kärnkraftverkets område. Vid olycka larmar kraftverket via SOS Alarm till Länsstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och polisen och varnar de närboende.

Informationen kommer från Länsstyrelserna.