Tio sektorer för ett enat försvar

Beredskapssektorerna och beredskapsmyndigheternas syfte är att stärka samarbetet i Sveriges civila försvar och ge de bästa förutsättningarna för att samhället ska fungera även under kriser och krig.
Uppdaterades