Åklagarmyndigheten

Åklagarmyndigheten utreder och lagför brott. De begränsar brottsvinster för att upprätthålla rättsstaten och göra Sverige tryggare.
Uppdaterades

Uppdrag

Åklagarmyndigheten ska se till att personer som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att det sker på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Åklagaren utgör en länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som leder förundersökningar, avgör om åtal ska väckas och för statens talan i domstol. Det är alltid åklagare i tjänst, dygnet runt, året runt.

Krisberedskap

Rättsväsendet måste fungera både vid kriser i fredstid och vid höjd beredskap. Ett nära samarbete mellan de olika myndigheterna i rättskedjan är därför nödvändigt.

Myndigheten är en del av beredskapssektorn för ordning och säkerhet. Den ska kunna fortsätta med åklagarverksamheten i kris och även i krig och göra det som görs i dag men under betydligt svårare förhållanden, tex. vid händelser som sabotage, cyberattacker och längre strömavbrott.