Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen arbetar för en väl fungerande arbetsmarknad. En av deras uppgifter är att stötta dem som står långt ifrån arbetsmarknaden och på så sätt bidra till att förhindra utslagning och öka sysselsättningen.
Uppdaterades

Uppdrag

I uppdraget ingår även att kontrollera att de arbetsgivare som får anställningsstöd följer de regelverk som finns. De kontrollerar också att de som är anmälda som arbetslösa följer regelverken, så att de kan få rätt stöd från bland andra a-kassan och Försäkringskassan. 

Läs mer om Arbetsförmedlingens uppdrag på myndighetens webbplats. 

Krisberedskap

Tillsammans med de andra myndigheterna i beredskapssektorn Ekonomisk säkerhet, säkerställer Arbetsförmedlingen utbetalningar inom den svenska socialförsäkringen (socialförsäkringar, arbetslöshetsförsäkring samt pensioner) som syftar till att säkra ekonomisk trygghet under livets olika skeden vilket gäller för i sort sett alla som bor och arbetar i Sverige.

Då regeringen beslutar om allmän tjänsteplikt kan Arbetsförmedlingen anvisa personer mellan 16 och 70, bosatta här i landet att utföra arbete som är särskilt viktigt för att upprätthålla totalförsvaret.