Bolagsverket

Kärnan i Bolagsverkets uppdrag är att registrera och tillgängliggöra information till och om företag. I det ingår bland annat granskning och registrering av företag och föreningar, förändringar i företag, hantering av årsredovisningar, beslut med mera.
Publicerades

Uppdrag

Myndigheten har i uppdrag att, tillsammans med andra aktörer, utveckla effektiva och digitala tjänster och att erbjuda öppen och tillgänglig information om företag och föreningar.

Webbtjänsten verksamt.se är ett samarbete mellan Bolagsverket, Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Tillväxtverket med information och tjänster till företag. Bolagsverket ansvarar för förvaltning, drift och utveckling av verksamt.se.

Krisberedskap

Bolagsverket är en beredskapsmyndighet inom sektorn för försörjning av grunddata. Det innebär att myndigheten ska kunna säkra tillgången till de data som registerförs, även under en kris. Myndigheten samarbetar med Finansinspektionen för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.