E-hälsomyndigheten

Uppdaterades

Uppdrag 

E-hälsomyndigheten ansvarar för register och IT-funktioner som privatpersoner, vårdgivare och apotek använder. Myndigheten samordnar regeringens satsningar på e-hälsa och följer utvecklingen på e-hälsoområdet. Myndigheten använder sin kunskap om digitaliseringens möjligheter för att bidra till ett bättre informationsutbyte inom vård och omsorg.

Vad är e-hälsa? 

Med hälsa menas fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa.