Energimarknadsinspektionen

Energimarknadsinspektionen (Ei) arbetar med energimarknader.
Uppdaterades

Uppdrag

Myndigheten har tillsyn över och utvecklar reglerna på el-, fjärrvärme- och naturgasmarknaderna. Ei arbetar också för att stärka kundernas ställning, exempelvis driver myndigheten jämförelsesajten Elpriskollen, och trygga samhällets behov av fungerande energidistribution och handel.

Ei arbetar även med uppdraget att för Sveriges räkning bidra till utvecklingen av regelverk inom Norden och EU för att skapa likvärdiga förutsättningar på el- och naturgasmarknaderna, och undanröja hinder för en gränsöverskridande handel med el och naturgas.

Krisberedskap 

Ei är en beredskapsmyndighet inom sektorn energiförsörjning. Vid en kris bistår Ei sektorn och aktörer på marknaden med information, lägesbilder med mera inom Ei:s områden.