Energimyndigheten

Energimyndigheten arbetar för att samhället ska ha tillgång till el och annan energi. Myndigheten arbetar också med samhällets beredskap för elbrist.
Uppdaterades
Industri i kvällsljus.

Sverige har aldrig drabbats av en situation med elbrist. Risken för att detta ska inträffa är som störst under kalla vintrar då stora mängder el går åt för att värma upp bostäder och lokaler.

Styrel minskar konsekvenserna för samhället

Eftersom elbrist hotar elförsörjningen i hela landet kan Svenska kraftnät beorda nätföretagen att koppla bort delar av elnätet. På så sätt räddas då elnätet från kollaps.

För att bortkoppling av delar av elnätet inte ska få alltför stora konsekvenser för samhället har Energimyndigheten utvecklat en metod som kallas styrel.

Styrel går ut på att man vid risk för elbrist stänger av de delar av elnätet som är minst känsliga för samhällsviktiga verksamheter. Exempel på samhällsviktiga verksamheter är sjukhus, äldreboenden, räddningstjänst och larmtjänst, vattenförsörjning och telekommunikationer.

Styrel garanterar i sig inte någon elanvändare kontinuerlig elförsörjning utan är en metod för att minska konsekvenserna för samhället vid elbrist.

Ansvarig myndighet för beredskapslagring av olja

Energimyndigheten är tillsynsmyndighet för beredskapslagring av olja. Det innebär bland annat att de för Sveriges räkning organiserar ett så kallat NESO-organ, National Emergency Sharing Organisation, som vid oljekriser solidariskt delar olja mellan samtliga 28 OECD-medlemsländer.

Energimyndigheten ansvarar också för att naturgasförsörjningen ska vara trygg och säker.

Informationen kommer från Energimyndigheten.