Försäkringskassan

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen i Sverige. Myndigheten har väl uppbyggda rutiner för att även fungera i kris.
Uppdaterades
Försäkringskassans uppdrag är att besluta om och betala ut en stor del av de förmåner som ingår i socialförsäkringen.

Försäkringskassan utreder och beslutar i över fyrtio olika bidrag och förmåner, bland annat sjukförsäkring, barnbidrag, föräldrapenning och bostadsbidrag. Myndigheten betalar också ut den statliga pensionen på uppdrag av Pensionsmyndigheten.

Krisberedskap

För att Försäkringskassans verksamhet ska fungera även vid ett större elavbrott eller andra allvarliga händelser finns rutiner och reservförfaranden för att eventuella avbrott inte ska påverka de samhällsviktiga funktionerna.

Försäkringskassan deltar i samverkansforumet SOES (Samverkansområdet för ekonomisk säkerhet) som bland annat syftar till att förebygga störningar i betalningssystemen.

Försäkringskassan ingår även i FSPOS (Finansiella Sektorns Privat-Offentliga Samverkansgrupp). FSPOS är ett frivilligt samverkansforum med syfte att stärka stabiliteten i finanssektorn.

Stöd under och efter en kris

Försäkringskassan ingår även i samverkansgruppen SINDRA (Stöd och information till drabbade och anhöriga), vars syfte är att förbereda myndigheterna för att snabbt kunna ge stöd till drabbade och anhöriga vid en katastrof i Sverige eller utomlands. För Försäkringskassan kan det bland annat handla om ersättningsfrågor.

Informationen kommer från Försäkringskassan och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).