Försvarsmakten

Vid sidan av sina militära uppgifter, att försvara landet mot väpnat angrepp, har Försvarsmakten även en roll vid hanteringen av kriser i fredstid.
Uppdaterades
Försvarets sjukvårdsfordon under en övning 2016.

Transporter är en av de vanligaste formerna av stöd som försvarsmakten ger till samhällets krishantering.

Hemvärnet en viktig resurs

Hemvärnet är också en viktig del av det civila samhällets krisberedskap i fredstid och kan bland annat kallas in vid sökande efter saknade personer och vid olika typer av extrem väderlek.

Försvarsmakten får på begäran ge stöd till polisen och andra statliga myndigheter samt kommuner och landsting.

Kan ge stöd till polisen vid terrorbrott

Lagen om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning (SFS 2006:343) reglerar hur Försvarsmakten kan ge stöd till polisen vid terrorismbekämpning. För att detta ska ske krävs att det rör sig om ingripanden som kräver resurser som polisen inte har tillgång till. Regeringen måste alltid ge sitt medgivande.

Informationen kommer från Försvarsmakten.