Kriminalvården

Kriminalvården är en civil statlig myndighet med ansvar för häkten, anstalter och frivård.
Uppdaterades

Myndigheten arbetar för att göra samhället säkrare, tryggare och att minska återfall i brott. I uppdraget ingår också att transportera klienter mellan domstol, häkte och anstalt, och att utföra transporter för Polisens och Migrationsverkets räkning.

Uppdrag

Kriminalvården har cirka 14 000 anställda, och finns på närmare 50 orter i landet. Tillsammans med Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Sveriges domstolar är myndigheten en del av rättsväsendet.

Viktigaste uppgifter:
•    Ansvara för verksamhet vid häkten, anstalter och frivård.
•    Verkställa de påföljder domstolarna dömer ut.
•    Minska återfall i brott.
•    Göra personutredningar i brottsmål.
•    Utföra transporter.

Krisberedskap

Den verksamhet som Kriminalvården bedriver kräver ett omfattande säkerhetsmedvetande och en strukturerad säkerhetsplanering, vilket innebär att myndigheten alltid har en verksamhetsberedskap i händelse av kris. Som beredskapsmyndighet ska Kriminalvården motstå hot och risker, förebygga sårbarheter, hantera fredstida krissituationer och genomföra ordinarie uppgifter även vid höjd beredskap. I samverkan med de andra myndigheterna i beredskapssektorn ordning och säkerhet ska Kriminalvården säkerställa att rättskedjan håller ihop i fredstida krissituationer, höjd beredskap och krig.