Kriminalvården

Kriminalvården är en statlig myndighet med ansvar för häkten, fängelser och frivård.
Publicerades

Uppdrag

 I myndighetens uppdrag ingår att transportera klienter mellan domstol, häkte och anstalt. De utför även transporter för Polisens och Migrationsverkets räkning.

Krisberedskap

Kriminalvården är en beredskapsmyndighet inom sektorn för ordning och säkerhet. Vid en kris ska de i första hand försöka bibehålla verksamheten intakt så länge som möjligt