Luftfartsverket

Vid en kris är Luftfartsverkets främsta roll att stänga och öppna luftrummet för flygtrafik.
Uppdaterades
Flygledare på Arlanda flygplats.

Det är Transportstyrelsen som fattar övergripande beslut om restriktioner i luftrummet, varpå Luftfartsverket (LFV) verkställer beslutet.

Hundratusentals flygningar görs varje år i Sverige. LFV:s uppgift är att se till att dessa genomförs säkert. Flygledare ser till att flygplan håller tillräckliga avstånd och att det inte finns hinder i luften eller på marken.

Rapporterar intrång i luftrummet

LFV rapporterar också luftrumsintrång, det vill säga när flygplan har kommit in i kontrollerat luftrum utan att ha anmält detta i förväg. Dessutom ser myndigheten till att de föreskrifter som reglerar både militär och civil luftfart hålls.

LFV samarbetar med Försvarsmakten och Trafikverket kring civil och militär luftfart.

Internationella regler för flygtrafik

Det internationella regelverket för civil luftfart omfattar hela världen och hålls ihop av den FN-baserade organisationen för civil luftfart, International Civil Aviation Organization, ICAO.

Europa har dessutom sin egen organisation för civil luftfart, European Aviation Safety Agency, EASA.

Informationen kommer från Luftfartsverket.