Myndigheten för digital förvaltning

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) arbetar med den digitala infrastrukturen.
Uppdaterades

Uppdrag

Vi lever i ett digitalt samhälle. Vi får vår post digitalt och legitimerar oss med e-legitimation. För att det ska vara möjligt krävs en välfungerande digital infrastruktur där våra offentliga aktörer kan samarbeta och ta del av varandras information. Genom gemensamma digitala lösningar ska företag och du som privatperson kunna dra ner på dina myndighetskontakter. Det ska räcka med att lämna sina uppgifter en gång. Det kallas den förvaltningsgemensamma digitaliseringen.

DIGG ska samordna, stödja och följa upp det här arbetet. De är också ansvariga för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen och ska bistå regeringen med underlag för denna.

Krisberedskap

DIGG är en beredskapsmyndighet inom sektorn Försörjning av grunddata. De arbetar för att infrastrukturen som möjliggör tillgången till grunddata ska fungera, även under en kris. Det vill säga data i form av person- eller bolagsuppgifter som måste finnas tillgänglig för samhällsbärande funktioner. Det kan till exempel handla om Försäkringskassans tillgång till uppgifter om folkbokföring.