Myndigheten för psykologiskt försvar

Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) leder arbetet med samordning och utveckling av myndigheters och andra aktörers verksamhet inom Sveriges psykologiska försvar.
Uppdaterades

Uppdrag

Sverige är en demokrati. Det innebär att vi som bor här har rätten att tycka vad vi vill. När många röster får komma till tals och information kan flöda fritt skapas ett starkt och motståndskraftigt samhälle. Men det gör oss också sårbara för desinformation och propaganda.

Desinformation kan användas för att skada vårt land. Bland annat genom att förstärka konfliktytor eller på andra sätt bryta ner samhällets funktionalitet. Det psykologiska försvaret bygger på vår förmåga att vara källkritiska.

MPFs huvuduppdrag är att leda arbetet med samordning och utveckling av myndigheters och andra aktörers verksamhet inom Sveriges psykologiska försvar. De erbjuder stöd till myndigheter, kommuner, regioner, företag och organisationer samt bidrar till att stärka befolkningens motståndskraft.

De värnar det öppna och demokratiska samhället och den fria åsiktsbildningen genom att identifiera, analysera och bemöta otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som riktas mot Sverige eller svenska intressen.