Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten administrerar den allmänna pensionen. För att utbetalningar ska fungera i kris finns en beredskap för alternativa utbetalningsvägar.
Uppdaterades
Pensionsbesked från Pensionsmyndigheten.

Förutom den allmänna pensionen betalar Pensionsmyndigheten även ut andra pensionsrelaterade förmåner, framför allt bostadstillägg för pensionärer, efterlevandepension och äldreförsörjningsstöd. De flesta pensionärer har också en tjänstepension från sitt arbete, som dock betalas ut av respektive tjänstepensionsinstitut.

Krisberedskap

Pensionsmyndigheten deltar i samverkansforumet SOES (Samverkansområdet för ekonomisk säkerhet) som syftar till att stärka robustheten för samhällsviktiga betalningar och därmed bibehålla förtroendet för dessa. Bland annat finns det en beredskap för alternativa utbetalningsvägar om utbetalning av pensionen skulle stoppas vid exempelvis ett större elavbrott eller en it-attack mot banksystemet.

Informationen kommer från Pensionsmyndigheten.