Sjöfartsverket

Sjöfartsverket ansvarar för att Sverige har säkra och effektiva sjövägar, och erbjuder fartyg assistans med lots eller isbrytning. Sjöfartsverket ansvarar också för sjö- och flygräddning och leder räddningsinsatserna från Sjö- och flygräddningscentralen i Göteborg.
Uppdaterades
En av flygräddningens helikoptrar.

Sjöfartsverket utvecklar säkra farleder till havs. Myndigheten sjömäter och märker ut farlederna, producerar sjökort och annan sjögeografisk information och assisterar med isbrytning, lotsning och sjötrafikinformation.

Framkomliga sjövägar

Sjöfartsverket ansvarar för att det finns framkomliga sjövägar i svenska kustfarvatten och på de stora sjöarna (Vänern, Vättern och Mälaren), Göta älv samt kanalerna i Trollhättan, Södertälje och Falsterbo. Ansvaret sträcker sig fram till hamnområdena, där kommunen eller hamnbolaget tar över.

Insatser på internationellt vatten styrs av avtal med EU och FN:s internationella sjöfartsorganisation IMO.

Sjö- och flygräddning

Vid sjö- och flygolyckor leder och koordinerar Sjöfartsverket räddningsinsatserna. Utöver Sjöfartsverkets egna resurser deltar båtar och flyg från Sjöräddningssällskapet, Kustbevakningen, Polisen, Försvarsmakten och den kommunala räddningstjänsten. Till sjöss är dessutom alla fartyg i närheten skyldiga att hjälpa till enligt Sjölagen.

I sjöräddningen ingår sjuktransporter från fartyg och läkarråd i samband med sjöräddningsinsatser. Sjöfartsverket ansvarar för att följa upp och utveckla sjö- och flygräddningen.

Informationen kommer från Sjöfartsverket.