Skatteverket

Skatteverkets huvuduppgifter är att ta in skatter, sköta folkbokföringen, registrera bouppteckningar och vara borgenär åt staten. Skatteverket utfärdar också id-kort för personer som är folkbokförda i Sverige.
Uppdaterades
Skatteverkets huvuduppgifter är att ta in skatter, sköta folkbokföringen, registrera bouppteckningar och vara borgenär åt staten.

Det är riksdagen, kommunerna och landstingen som bestämmer vilka skatter vi ska ha och hur stora de ska vara. Det gäller bland annat inkomstskatt, moms och sociala avgifter. Arbetet med att ta in dessa skatter sköts av Skatteverket.

Krisberedskap

För att framför allt in- och utbetalningar av skatter även ska fungera vid exempelvis ett större elavbrott eller en IT-attack mot banksystemet finns en beredskap för alternativa utbetalningsvägar. Skatteverket deltar i samverkansforumet SOES (Samverkansområdet för ekonomisk säkerhet) som bland annat syftar till att stärka robustheten för samhällsviktiga betalningar och därmed bibehålla förtroendet för dessa.

Stöd under och efter en kris

Skatteverket ingår även i samverkansgruppen SINDRA (Stöd och information till drabbade och anhöriga), vars syfte är att förbereda myndigheterna för att snabbt kunna ge stöd till drabbade och anhöriga vid en katastrof i Sverige eller utomlands.

Informationen kommer från Skatteverket.