SMHI

SMHI står för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut och är en expertmyndighet. Myndighetens vetenskapliga kunskapsområden är meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi.
Uppdaterades

SMHI:s uppdrag kan förenklat sägas röra frågor som gäller väder, vatten och klimat samt att förutse förändringar i dessa.

SMHI förser allmänheten, medier och andra organisationer med prognoser och annan information som rör väder och klimat. På SMHI:s webbplats kan du bland annat ut var i landet det råder brandrisk eller vattenbrist.

En viktig del av SMHI:s uppdrag är att utfärda vädervarningar. Under allvarliga händelser och kriser samarbetar SMHI med andra myndigheter i krisberedskapssystemet som expertmyndighet avseende väderutvecklingen och möjliga konsekvenser på samhällets funktion och människors hälsa och säkerhet. Detta inte bara under väderhändelser utan också då väderutvecklingen kan påverka följderna för samhället och allmänheten, som vid kemikalieutsläpp eller stora bränder.

Konsekvensbaserade vädervarningar är ett system där SMHI tillsammans med andra myndigheter, även regionala och lokala sådana, samarbetar för att en vädervarning ska stå i proportion till de följder som kan uppstå med tanke på lokala och tillfälliga förhållanden i det berörda området.

SMHI är beredskapsmyndighet och tillhör beredskapssektorn räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen. Myndigheten deltar i den gemensamma beredskapsplaneringen och ska kunna fungera under höjd beredskap.