Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är den nationella myndigheten för vård och omsorg. Myndigheten är också kontaktpunkt för landets katastrofmedicinska beredskap.
Uppdaterades
Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg.

Socialstyrelsen tar fram regler och rekommendationer för hälso- och sjukvård och socialtjänst. Myndigheten följer upp och utvärderar hur vård och omsorg fungerar. Socialstyrelsen utfärdar också legitimationer till olika yrkesgrupper, exempelvis läkare, psykologer, naprapater, tandläkare och apotekare.

Beredskap dygnet runt

Socialstyrelsen har en tjänsteman i beredskap (TIB), som landstingen, myndigheter eller andra organisationer kan kontakta dygnet om, året runt, och kan alltså mycket snabbt aktivera sin krisberedskap.

Socialstyrelsen ser till att det finns en enhetlig beredskap inom vård och omsorg i hela landet, även för nya hot. Myndigheten följer också upp beredskapsverksamheten i landet.

Socialstyrelsen samarbetar med en rad aktörer. De två viktigaste är Folkhälsomyndigheten och regionerna – med sina smittskyddsläkare.

Fakta om Socialstyrelsens arbete

Informationen kommer från Socialstyrelsen.