Statens servicecenter

Statens servicecenter (SSC) sköter administration till statliga myndigheter. De erbjuder även vägledning åt företag och privatpersoner i myndigheters e-tjänster.
Uppdaterades

Uppdrag

Statens servicecenter bidrar till en effektiv och tillgänglig statsförvaltning. De levererar administrativa tjänster till andra myndigheter och även lokal statlig service till privatpersoner. 

Myndigheten driver de statliga servicekontoren dit privatpersoner och företagare kan vända sig för att få information och service kring tjänster från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.