Statens veterinärmedicinska anstalt

Smittsamma sjukdomar hos djur kan vara ett hot mot såväl djurs som människors hälsa. Därför har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ständig beredskap.
Uppdaterades
SVA är specialiserat på djurs sjukdomar och smittämnen.

Sjukdomsövervakning och beredskap är en av fyra verksamhetsgrenar för SVA, tillsammans med diagnostik och analysverksamhet, kunskapsförmedling samt forskning och utveckling.

En effektiv sjukdomsövervakning innebär att smittkällor snabbt kan identifieras. Genom molekylärbiologisk analys fastställs vilka smittämnen det kan vara fråga om och bekämpning kan snabbt sättas in. Smittspridningen kan begränsas och i bästa fall stoppas.

Jourhavande experter ger råd dygnet runt

SVA är specialiserat på djurs sjukdomar och smittämnen – epizootier – och sjukdomar som kan smitta mellan djur och människa – zoonoser.

SVA har beredskap dygnet runt och det går alltid att nå jourhavande veterinär för rådgivning om det finns misstanke om allvarlig smittsam djursjukdom. Krävs diagnostik kan laboratorierna starta inom sex timmar.

Specialistkompetens genom internationellt samarbete

Forskningen vid SVA stärker kunskapsläget och beredskapen. SVA deltar i flera nätverk inom EU, samarbeten som stärker SVA i kampen mot smittsamma sjukdomar och ger tillgång till en större samlad specialistkompetens. Nätverken bidrar till ett effektivt och snabbt utbyte av kunskap och teknik.

Informationen kommer från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).