Tullverket

Tullverket har som uppgift att ta in tull, skatter och andra avgifter. Tullverket är även en del i gränsskyddet med uppgift att försvåra möjligheten att föra in varor och substanser som kan utgöra en fara för medborgarnas säkerhet, miljö och hälsa.
Uppdaterades
Tullverket har till uppgift att ta in tull, skatter och andra avgifter.

Tullverket verkar i hela landet, men finns främst vid större gränsorter som Stockholm, Göteborg och Malmö. Tullverkets strategi för gränsskyddet är dels att genom sin närvaro, övervakning och kontroll vid gränsen förebygga brott, dels att ingripa vid misstänkta brott.  

Nationellt samverkar Tullverket med myndigheter som Jordbruksverket, Skatteverket, Livsmedelsverket, Kommerskollegium och handelskamrarna. Internationellt samverkar Tullverket med exempelvis Europol och OLAF, EU:s bedrägeribekämpningsbyrå.  

I uppdraget ingår också att underlätta för svenska företag och medborgare att handla med länder utanför EU.  

Tullverkets underrättelse- och kommunikationscentral   

Tullverkets underrättelse- och kommunikationscentral (TUK) i Stockholm fungerar som en kommunikationscentral för Tullverkets larmhantering. Verksamheten på TUK bedrivs dygnet runt. Centralen hjälper operativ personal med bland annat registerslagning och tar emot tipssamtal om smugglingsbrott. För att tipsa Tullverket om smuggling, ring 90 114 eller skicka e-post. 

Tjänsteman i beredskap

Tullverket har en tjänsteman i beredskap (TIB) som har som uppgift att initiera och samordna det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga kriser. Funktionen som tjänsteman i beredskap fullgörs av vakthavande befäl vid Brottsbekämpningen i Malmö.

Krisledningsgrupp

Vid Tullverket finns krisledningsgrupper på central och lokal nivå, som kallas samman vid extraordinära händelser i verksamheten. Den centrala krisledningsgruppen ska vid en kris svara för samordning av Tullverkets samverkan med andra aktörer.

Informationen kommer från Tullverket.