Myndighetsmeddelande

Vid mindre allvarliga händelser som inte akut hotar liv, hälsa, egendom eller miljö kan myndigheter begära att få sända myndighetsmeddelanden. Meddelandena sänds lokalt i Sveriges Radio P4.
Uppdaterades

Myndighetsmeddelande kan användas vid till exempel:

  • rekommendationer att koka vatten, på grund av vattenläcka eller misstanke om bakterier i dricksvattnet
  • information om var man kan hämta vatten, vid problem med försörjningen av dricksvatten
  • störningar i skolskjuts, vid extrema väderförhållanden
  • eldningsförbud, vid torka.

Myndighetsmeddelanden sänds bara i radio

Ett myndighetsmeddelande sänds lokalt i Sveriges Radio P4. Den myndighet, exempelvis en kommun eller region, som vill få ut ett meddelande till allmänheten kontaktar den lokala P4-redaktionen eller sändningsledningen i Stockholm.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation får inte positionsbaserade sms skickas ut vid myndighetsmeddelanden. 

Läs mer

Myndighetsmeddelande (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Sveriges radios beredskapsuppdrag