Viktigt meddelande till allmänheten Det finns 1 meddelanden

Gäller, Flera områden

Viktigt meddelande till allmänheten i Jönköpings län:

Uppdaterad: 25 jun 2024 02:39

Viktigt meddelande till allmänheten i Vaggeryd i Vaggeryds kommun, Jönköpings län. På grund av en brand i avfallsanläggning strax norr om Vaggeryds tätort, med kraftig rökutveckling, uppmanar räddningsledaren alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Jönköping.

Sveriges Radio

Viktiga telefonnummer

De här telefonnumren är bra att känna till för att få hjälp och råd i olika situationer. Här hittar du också information om hur du kan få hjälp att ringa telefonnumren om du har särskilda behov.
Uppdaterades
Se till att du och dina närmaste har koll på samhällets viktigaste telefonnummer.

112 – nödsituationer

Ring larmnumret 112 i nödsituationer som till exempel akuta sjukdomstillstånd och pågående brott eller bränder. Du kan också nå flyg-, sjö- och fjällräddning, liksom jourhavande präst och Giftinformationscentralen

Ring endast 112 i nödsituationer. Om du har frågor som inte är brådskande, använd något av de telefonnummer som listas nedan.

1177 – råd om sjukvård och hälsa

Ring 1177 för att få råd när du är sjuk om det inte är akut. Du får prata med en sjuksköterska som hjälper dig att bedöma dina symtom, ger dig råd och vägleder dig till rätt mottagning om det behövs. Om du använder en telefon som är registrerad i ett annat land än Sverige, ring +46 771 1177 00.

113 13 – information om olyckor och kriser

Ring 113 13 för att få information om större olyckor och kriser i Sverige. Från utlandet eller från utländska mobiltelefoner i Sverige, ring +46 77 33 113 13.

114 14 – Polisen vid icke-akuta händelser

Ring 114 14 för alla ärenden till Polisen som inte är akuta, till exempel för att lämna ett tips eller anmäla ett brott som inte är pågående. Från utlandet eller från utländska mobiltelefoner i Sverige, ring +46 77 114 14 00.

Förmedlingstjänster: Hjälp att ringa

Den som har en funktionsnedsättning eller särskilda behov kan få hjälp att ringa telefonnumren ovan.

Texttelefoni: Samtal mellan tal och text

Genom Texttelefoni.se kan den som vill använda text få hjälp med att kommunicera med någon som talar i telefon. Man kan få hjälp på svenska och engelska och genom punktskrift. Här hittar du tjänsten Texttelefoni.se

Bildtelefoni: Samtal mellan tal och teckenspråk

Bildtelefoni.net förmedlar samtal mellan talad svenska och svenskt teckenspråk eller punktskrift. Man behöver inte bildtelefon för att använda tjänsten, utan kan använda tjänsten genom en mobilapp eller med tjänstens webb. Här hittar du information hos Bildtelefoni.net

Teletal: Samtal mellan tal och svårförstått tal

Genom tjänsten Teletal kan den som har talsvårigheter få tolkstöd i telefonsamtal. Här kommer du till tjänsten Teletal.

Läs mer om tjänsterna och hur du når dem hos Post- och telestyrelsen, PTS och SOS Alarm.