TALEEFANNAMBARRADA IYO BOGOGGA BARAHA BULSHADA EE MUHIIMKA AH

Publicerades

112

Waa haddii ey jiraan xaalad degdeg ah oo kallifeysa la tacaalid degdeg ah oo ambalaas ah, dabdamis ama booliis.

113 13

gudbinta ama helidda warbixin haddii ey dhacaan waxyaabo khattar ah shilal ama xaalado adag.

114 14

Kiisaska booliiska oo dhan ee aan ku saabsaneyn dambi ama fal markaas dhacaayo.

1177

Talo siin xagga caafimaadka ah. 

Krisinformation.se

Warbixin la soo ururiyay oo ey qoreen hey’adaha dowladda ee Iswiidhan kuna saabsan xaaladaha adag.