Crowdsourcing på Krisinformation.se

Crowdsourcing betyder att många samlar in information tillsammans. Det finns många bra exempel på hur medborgare och myndigheter har hjälpts åt i olika kriser för att få en bättre överblick över situationer och följder.
Uppdaterades
Kartan visar resultatet från vår crowdsourcing vid VMA-testet 5 mars 2018.

Ett exempel är när Japans kust drabbades av en jordbävning, följd av en tsunami. Det orsakade bland annat att kärnkraftverket Fukushima havererade. Kaos uppstod och många kommunikationssystem bröt ihop. Japanska läkare berättade efteråt om hur Twitter och andra webbplatser blev viktiga informationskanaler när det fasta telefonnätet slogs ut. Via sjukvårdspersonal och drabbade som twittrade kunde patienter få information om var medicin fanns tillgänglig.

Informationsinsamlingen kan ske på olika sätt, men det är vanligt att använda kartor. Krisinformation.se började i december 2015 att testa ett enkelt verktyg för crowdsourcing. Där kunde allmänheten skicka in sina egna observationer till en gemensam karta. Sedan 2016 har vi fortsatt på samma spår och totalt har vi samlat in tusentals observationer. Tanken med att testa detta i liten skala är att kunna använda verktyget vid en verklig händelse.

Var med och testa Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

I samband med testen av signalen Viktigt meddelande (VMA) som sker klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december, har krisinformation.se vid några tillfällen frågat allmänheten i sociala medier om de hörde ”Hesa Fredrik”, som tutan kallas. Allmänheten får då i uppgift att svara ”ja” eller ”nej” och markera på en karta var de befinner sig. Ett enkelt sätt att skapa kännedom kring testen och att samla information om hur tutorna fungerar. Läs mer om VMA här.  

Vi använder oss av verktyget ArcGIS, ett geografiskt informationssystem för att behandla, presentera och sprida geografiska data. Det bygger på programvara från det amerikanska företaget Esri (Environmental Systems Research Institute).

Vi är mycket tacksamma för återkoppling! Du når oss på plattformen X (tidigare Twitter) och Facebook och kan mejla oss på mailto:redaktionen@krisinformation.se. Skriv "Crowdsourcing" i ämnesraden.

Tack till alla som vill vara med och testa!

Taggar för denna sida: