Utrymning

Om det inträffar en händelse som hotar liv eller hälsa kan svenska myndigheter låta utrymma ett område eller en fastighet. Det kan ske vid exempelvis kärnkraftsolyckor, smittoutbrott, bränder eller naturolyckor.
Uppdaterades
Vid större händelser är det bra att följa utvecklingen genom att lyssna på exempelvis beredskapskanalen Sveriges Radio P4 för att få information om utrymning. Foto: Johan Eklund/MSB.

En utrymning genomförs bara om det är farligare att stanna kvar på ett område än att lämna det.

Här beskriver vi utrymning inom Sveriges gränser. När det gäller att ta hem svenska medborgare från utlandet används normalt termen evakuering. Läs mer på sidorna om händelser utomlands.

I normalfallet är det räddningsledaren som beslutar om utrymning. En kommunal nämnd eller en länsstyrelse som har tagit över ansvaret för räddningstjänsten kan också besluta om utrymning. I vissa kan även Polisen göra det.

Beslut om utrymning förmedlas genom Viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Vid skogsbranden i Västmanland i augusti 2014 evakuerades tusentals människor. Information om utrymningen förmedlades då även via länsstyrelser och kommuners webbplatser, i sociala medier och genom dörrknackning. Information om utrymningen ska kunna förstås oavsett språk, ålder, kön, kultur, läskunnighet eller funktionsnedsättningar. 

Vid större händelser är det bra att följa utvecklingen genom att lyssna på exempelvis beredskapskanalen Sveriges Radio P4.

Under höjd beredskap är det regeringen, eller den myndighet som regeringen utser, som får besluta om utrymning av ett område. Det kan göras om det är nödvändigt för att skydda befolkningen eller om området behövs för viktiga militära åtgärder.

Samlingsplatser

De som behöver transport ska få den hjälpen. Det kan handla om de som befinner sig på vårdinrättningar, äldreboenden, fängelser med mera. En myndighet, normalt kommunen, kan upprätta uppsamlingsplatser i eller nära det utrymda området och utrymningsplatser utanför. På utrymningsplatser finns information om händelsen och möjlighet till registrering. Beroende på vad som har hänt kan det finnas sjukvård eller möjlighet att duscha. Det kan också upprättas mottagningsplatser där tillfälligt boende kan ordnas åt den som behöver det.

Registrering

Vid en så kallad beordrad utrymning registrerar Polisen namn, kontaktuppgifter och annan information om dem som har utrymts. Det görs på utrymningsplatsen eller via polisens telefonnummer 114 14. Registrering sker både för att underlätta myndigheternas arbete med att hjälpa dem som utrymts och för att människor ska kunna få tag i sina anhöriga.  

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).