Brandgevaar en vuurverbod

Wees altijd voorzichtig bij het maken van vuur in de natuur - zelfs als u een brander, draagbare grill of vuurplaats gebruikt. Als het droog is, is het extra belangrijk om voorzichtig te zijn. Volg het advies op deze pagina om het gevaar te verkleinen dat er brand ontstaat die mensen of eigendommen beschadigt. Klik op de links in de tekst voor meer informatie in het Zweeds of Engels.
Publicerades

Wanneer is het verboden om vuur te maken?

Tijdens droge periodes kunnen gemeenten of provinciebesturen vuurverboden afkondigen. Ook als er geen vuurverbod geldt, kan het brandrisico groot zijn. Zoek uit of vuur maken is toegestaan waar u bent. Als u ondanks het verbod toch een vuurtje aansteekt, kunt u een boete krijgen.

Weet u niet zeker wat van toepassing is?

Bezoek de website van de gemeente of neem contact op met de hulpdiensten waar u bent. Lijst van Zweedse gemeenten.

Vuurverbod (eldningsförbud) en streng vuurverbod (skärpt eldningsförbud) - wat is het verschil?

Er zijn twee niveaus:

Bij een vuurverbod mag u geen vuur maken in of nabij bossen en velden. Wel is het toegestaan ​​om op eigen terrein te barbecueën op een BBQ of iets dergelijks en op vaste barbecueplaatsen die zijn voorbereid en beschikbaar op bepaalde openbare plaatsen.

Bij een streng vuurverbod is het verboden om te barbecueën op vaste openbare barbecueplaatsen. U mag op uw eigen perceel vuur maken op een barbecue of iets dergelijks, en alleen als u dit op een veilige manier doet zonder risico op branduitbreiding.

Op Krisinformation.se vindt u een kaart waarop u kan zien waar vuurverbod geldt. Vuur maken is verboden in rood of oranje gekleurde gebieden.

Meer informatie over het brandgevaar

Als het vuur zich verspreidt - bel 112

Als het vuur zich verspreidt wanneer u vuur maakt bel direct 112. Hoe eerder de hulpdiensten erachter komen dat er brand is, hoe makkelijker zij de brand kunnen blussen.

Telefonische informatie: 113 13

Bij ernstige incidenten is het belangrijk om de informatie van de politie, de hulpdiensten en de oproepen van andere autoriteiten op te volgen.

  • Bel 113 13 als u vragen hebt over crises.
  • Informatie in verschillende talen is beschikbaar op het anderstalige kanaal van Sveriges Radio Radio Sweden:

Over Belangrijke mededeling (viktigt meddelande)

Als een brand het leven en de gezondheid van mensen bedreigt, kan de calamiteitenmanager een Belangrijk bericht (Viktigt meddelande) naar het publiek sturen.

Dit wordt verspreidt via

  • nationale radio en televisie
  • andere media
  • via Krisinformation.se.

De waarschuwing komt als sms op uw telefoon als u bent waar de brand is.

Lees hier meer over Belangrijke mededeling (viktigt meddelande).

Hoge temperatuur

Hoge temperaturen kunnen schadelijk zijn – vooral voor ouderen, zieken en jonge kinderen.

  • De Zweedse meteorologische dienst SMHI waarschuwt op haar website als zij denken dat de temperatuur schadelijk zal zijn.
  • Op de website 1177.se vindt u informatie over ziekten in meerdere talen. Bel 1177 wanneer u vragen heeft.

Sproeiverbod

Als het lang droog is geweest, bestaat het risico dat er in een gebied watertekort ontstaat. Dan kan de gemeente een verbod om te sproeien afkondigen, oftewel een sproeiverbod (bevattningsförbud).

Op Krisinformation.se vindt u een kaart met informatie over welke gemeenten een sproeiverbod hebben afgekondigd.

Vermijd plaatsen waar het heeft gebrand

Na een brand kan het levensgevaarlijk zijn om te lopen waar het heeft gebrand. Bomen kunnen omvallen en het kan in de grond blijven smeulen lang nadat het vuur gedoofd is.

Deze informatie is afkomstig van MSB, provinciebesturen, SOS Alarm, Swedish Water, de hulpdiensten, SMHI en Sveriges Radio.