Detta är en gammal händelsesida om Göteborgsbranden 1998 som startade 29 okt 1998

Göteborgsbranden 1998

En oktoberkväll 1998 utbryter en brand på en välbesökt fest i en industrilokal i Göteborg. Byggnaden övertänds snabbt och det stora antalet omkomna och skadade gör det till en av de värsta brandolyckorna i Sverige i modern tid. Brandkatastrofen kallas också Diskoteksbrande
Uppdaterades

Stor brand bryter ut på technofest

Natten före allhelgonaledigheten hösten 1998 utbryter en brand i en industrilokal på Hisingen i Göteborg. Här pågår en dansfest, Rave mot rasism, som samlat 400 ungdomar. I lokalen får betydligt färre besökare vistas. När rök börjar välla fram på dansgolvet tror många att den kommer från en rökmaskin. Först när musiken tystnar förstår besökarna vad som händer och panik utbryter.

Räddningstjänsten är på plats inom fem minuter efter att de tagit emot larmet men byggnaden övertänds snabbt. En av de värsta brandolyckorna i Sverige i modern tid är ett faktum. Förutom myndigheter aktiverades också sociala och sjukvårdande funktioner.
Efter branden kontaktar medier och mängder av anhöriga och oroliga privatpersoner berörda myndigheter. Trycket är stort på sjukhusen i Göteborg som får ta emot tusentals besökare under dagarna efter katastrofen.

Trossamfund mobiliserade

63 ungdomar avled i sviterna av branden och över 200 personer vårdades på sjukhus. Många av ungdomarna hade sitt ursprung i andra länder än Sverige, och trossamfund i närliggande orter öppnade sina lokaler för sörjande och oroliga anhöriga.
Efter händelsen ökade önskemålen om särskilda samlingspunkter och former för hur man tar hand om människor med olika religion och trosinriktning.

Samverkan med kommun och sjukvård

Representanter från trossamfunden medverkade i kommunens krisgrupper (POSOM-grupper) liksom i sjukhusens psykiska och sociala katastrofledningsgrupper, så kallade PKL-grupper.