Detta är en gammal händelsesida om Orkanen Katrina som startade 25 aug 2005

Orkanen Katrina

I slutet av augusti 2005 drog orkanen Katrina in över sydöstra USA. Minst 1200 människor miste livet och de materiella skadorna blev mycket omfattande i flera delstater.
Uppdaterades

Katrina uppstod som ett lågtryck över Bahamas den 23 augusti, vilket bildade en storm som gick in över Florida. Efter det tog den något oväntat vägen ut över det varma havsvattnet i Mexikanska gulfen.

Snabb uppgradering på varningsskalan

När Katrina vände in mot land igen tilltog den mycket snabbt i styrka. På kort tid ändrades klassificeringen till en femma, den högsta på den så kallade Saffir-Simpsonskalan som mäter vindhastigheten. Det innebär en medelvindhastighet på dryga 70 meter i sekunden, vilket medför att byggnadshus rasar ihop.

Orkanen Katrina drog in över staden New Orleans, som till stora delar ligger under havsytans nivå och översvämmades av havsvatten och regn. De skyddsvallar som skulle skydda staden mot översvämning från en närbelägen sjö kunde inte stå emot den enorma kraften.

Drabbade lantbruk, elektricitet och sjukvård

Skadorna från Katrina drabbade många delstater i den amerikanska södern. Det förlorade värdet beräknas av olika myndigheter till över 75 miljarder dollar. Miljontals träd blåste omkull och orsakade stor finansiell skada för skogsindustrin. I så gott som samtliga drabbade områden revs mängder av kontaktledningar ner. I New Orleans slogs sju sjukhus ut och det tog lång tid för hälsovården i staden att fungera normalt igen. Stora värden gick också förlorade för lantbruket (speciellt hönsfarmer).

New Orleans idrottsarena Superdome hade byggts för att stå emot mycket höga vindhastigheter och hade tidigare använts för att skydda invånare från cykloner. Den här gången hade upp emot 20.000 människor sökt skydd där. Elektriciteten på arenan slogs ut och toaletterna slutade fungera. Internationella medier rapporterade om våld mellan dem som sökt skydd på arenan.

Informationen kommer från SMHI, MSB och National Oceanographic and Atmospheric Agency (NOAA).

Taggar för denna sida: