Detta är en gammal händelsesida om Stormen Gudrun som startade 7 jan 2005

Stormen Gudrun

Fredagen den 7 januari 2005 byggs ett djupt lågtryck upp över Atlanten, nordväst om Irland. På lördagen drabbar stormen Gudrun södra Sverige och ödelägger enorma mängder skog. Vindarna avtar nästa natt. På söndagen vaknar södra Sveriges invånare i ett landskap i kaos.
Uppdaterades

I samband med stormen hade sju människor mist livet. Många bilvägar i Småland var blockerade av nedfallna träd. Järnvägen stod stilla.
När vindarna hade mojnat var 730 000 abonnenter samtidigt utan el. Totalt hade 3 000 mil elledning förstörts och teleförbindelserna låg nere. 75 miljoner kubikmeter skog hade gått om intet.

Räddningstjänsten och Vägverket inledde snabbt röjningsarbeten, men ställde in verksamheten eftersom många träd fortfarande riskerade att falla ner över personal och fordon. Två anledningar till att så många träd rasade under och efter stormen Gudrun var att det var torrt i markerna och att ingen tjäle hade hunnit bildas. Många av SMHI:s lokala mätstationer drabbades också, varför det saknas data för regionen vid tillfället.

Värnpliktiga, krisledning och skogshuggare

Tack vare bortfallet av el fungerade personliga larm dåligt. Samtidigt gjorde transporthindren att hemtjänstteam fastnade i byarna och tvingades övernatta. Det hände till och med att skogshuggare fick följa med i akuta ambulanstransporter för att dessa skulle komma fram.

Sammanlagt 800 värnpliktiga fick rycka in för att arbeta med röjning, transporter och att upprätta kommunikationsnät. Flera drabbade kommuner bedömde läget så allvarligt att de inrättade så kallad krisledningsnämnd. Varje kommun kan använda en sådan för att kunna ta snabba politiska beslut i en extrem situation.

Mobila kraftverk för elförsörjning transporterades in från militära förråd, kraftnätsföretag och från utlandet. Bristen på el gjorde att många skolor och vårdinrättningar fick stängas, speciellt i Kronobergs län.

Det dröjde innan ström och telekommunikationer kunde återupprättas. I de mest avlägsna delarna av Kronobergs län tog det över en månad innan alla abonnenter hade tillgång till el och telefon igen.

Informationen kommer från: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, SMHI, Energimyndigheten, Skogsstyrelsen m fl.

Taggar för denna sida: