Detta är en gammal händelsesida om Skredet vid Småröd, Munkedal som startade 20 nov 2006

Skredet vid Småröd, Munkedal

Hösten 2006 var blöt. I Göteborg och Västra Götaland kom rikligt med regn och vattenståndet i sjöar och älvar steg fram till mitten av december. På kvällen den 20 december inträffade ett jordskred vid Småröd, söder om Munkedal, som förstörde drygt 500 meter av motorvägen och delar av järnvägsspåret. Raset drog med sig bilar och människor, men ingen människa skadades allvarligt.
Uppdaterades

E6 höll på att färdigställas. Regnandet påverkade skredet, men enligt Statens Haverikommission bidrog det faktum att bygget av vägen brast vad gäller riskbedömning så att områdets skredrisk underskattades. Den direkt utlösande faktorn var, enligt haverikommissionen att alltför stora fyllnadsmassor deponerats på platsen. Även om inte många människor skadades allvarligt, blev konsekvenserna stora.

Direkt efter skredet spärrade Polisen, Vägverket och Banverket av E6 och järnvägsspåret. Räddningsinsatserna skedde från Munkedals och Uddevalla kommuner och en stab upprättades på polishuset i Göteborg. Den 22 december avslutades räddningstjänstarbetet.
Två månader senare var vägen återuppbyggd och trafiken släpptes på. Banverket lät bygga en ny järnvägssträcka drygt tio meter öster om den gamla banan, eftersom den grunden till större del utgörs av fast berg. Den nya järnvägssträckningen började användas i slutet av februari 2007.  

Konsekvenser för transporter

Andra följder av skredet i Munkedal var att en mängd transportföretag fick ökade kostnader eftersom körsträckan runt Gullmarsfjorden blev drygt fyra mil längre. Eftersom järnvägstransporterna stod stilla lokalt fick papperstransporterna via Lysekils hamn ledas om till bl a Uddevalla hamn.
Skredet i Munkedal visade bland annat på vilka effekter det får om en vältrafikerad led plötsligt skärs av. Förutom störningarna för väg, järnväg och fordon, bröts elförsörjningen och teleförbindelserna lokalt. Även Järnvägsmuseet intill platsen för raset skadades.
Informationen kommer från SMHI, MSB, Statens Haverikommission och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.