Detta är en gammal händelsesida om Stormen Per som startade 13 jan 2007

Stormen Per

Två år efter stormen Gudrun drabbades elbolag och skogsägare i södra och västra Sverige än en gång av en svår storm. Ett intensivt lågtryck bildades den 13 januari strax väster om Skottland. Dagen efter drog stormen Per, även kallad Januaristormen, in över landet.
Uppdaterades

Stormen Per fällde under ett dygn miljontals kubikmeter skog. Hundratusentals hushåll i södra och västra Sverige blev strömlösa, vissa i en veckas tid. Ett antal dödsfall förekom, bland annat när träd föll över fordon och i samband med skogsröjning.

Avbrott i IT, tele, data och tågtrafik

Följderna av stormens härjningar blev elavbrott och IT-störningar vilket bl a påverkade vården i Kronobergs län. Störningar i fast och mobil telefoni uppstod i västra och södra Sverige.

På eftermiddagen den 14 januari ställdeshuvudparten av all tågtrafik in i Västra Götaland, Skåne, Halland och Kronoberg. Under måndagen kom ersättningstrafiken med bussar igång.

Gudrun i färskt minne

Effekterna av Stormen Per blev på många sätt mindre än de som uppstod efter Gudrun två år tidigare. Framför allt inom elbranschen hade rutiner för krishantering satt sig efter stormen Gudrun. När Per bara två år senare drabbade i stort sett samma områden var lärdomarna också i färskt minne bland personalen inom räddningstjänsten.

Källor: Krisberedskapsmyndigheten, SMHI, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Energimyndigheten, Landstinget Kronoberg.