Viktigt meddelande till allmänheten Det finns 1 meddelanden

Gäller, Flera områden

Viktigt meddelande till allmänheten i Jönköpings län:

Uppdaterad: 25 jun 2024 02:39

Viktigt meddelande till allmänheten i Vaggeryd i Vaggeryds kommun, Jönköpings län. På grund av en brand i avfallsanläggning strax norr om Vaggeryds tätort, med kraftig rökutveckling, uppmanar räddningsledaren alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Jönköping.

Sveriges Radio

Detta är en gammal händelsesida om Influensa A(H1N1) 2009, även kallad svininfluensan som startade 30 mar 2009

Influensa A(H1N1) 2009, även kallad svininfluensan

Det här är en arkiverad sida om influensa A(H1N1) 2009, även kallad svininfluensan. Sidan uppdateras inte längre.
Uppdaterades

Influensa A(H1N1) 2009 var en ny typ av influensa som började spridas i Mexiko i mars 2009, men upptäcktes första gången i södra Kalifornien i slutet av april 2009. Viruset hade en sammansättning som man inte sett förut. Eftersom ingen hade haft just denna influensa tidigare var troligtvis ingen immun och vem som helst kunde bli smittad.

Viruset spreds över hela världen och världshälsoorganisationen WHO höjde den 6 juni 2009 pandemivarningsnivån för influensa A(H1N1) till nivå 6, vilket är den högsta nivån och innebär en fullskalig pandemi.

Sverige drabbades främst under hösten 2009. Svenska myndigheter gav alla svenskar möjlighet att vaccinera sig. Regeringen gav i slutet av augusti 1 miljard kronor extra till landstingen för kostnader för pandemin.

Sverige hanterade pandemin väl

Konsekvenserna för samhällsviktiga verksamheter på grund av influensa A(H1N1) 2009 var obetydliga. Det visade den utvärdering av Sveriges hantering av pandemin, som gjordes av Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Att påverkan på samhällsviktiga verksamheter blev obetydlig kan ha berott på att pandemin var av mild karaktär och förhållandevis få personer fick vara hemma från arbetet på grund av sjukdom.

Enligt utvärderingen lyckades Sverige i huvudsak väl med hanteringen av pandemin och massvaccinationskampanjen bedrevs relativt snabbt och effektivt, även om många delar kan utvecklas och förbättras. Till exempel nåddes några målgrupper inte tillräckligt bra av myndigheternas kommunikationsinsatser. En framgångsfaktor var nationell, regional och lokal samordning samt att det redan fanns gemensamma nätverk. Ett nätverk arbetade med att ta fram gemensam information från myndigheterna för att ge svar på allmänhetens frågor, via en telefontjänst och Krisinformation.se.

Antalet influensapatienter inom sjukvården var flerdubbelt jämfört med föregående säsongsinfluensa och intensivvården belastades hårt av patienter med svår virusorsakad lunginflammation.

Vaccinet Pandemrix

Den 25 mars 2011 uppdaterade Socialstyrelsen sina rekommendationer om influensavaccinet Pandemrix. Vaccinet rekommenderas då inte längre till barn under 18 år. Anledningen var att det fanns misstankar om att Pandemrix kunde orsaka sjukdomen narkolepsi.

Influensa A(H1N1) övergick hösten 2010 till att vara i en postpandemisk period, vilket innebar att influensan inte längre klassades som en pandemi. En mindre andra våg av influensa A(H1N1) nådde Sverige under hösten och vintern 2010/2011. Det troliga är att viruset kommer att cirkulera i världen under flera år framöver, men mer likna de säsongsinfluensavirus som finns sedan tidigare.