Detta är en gammal händelsesida om Ansvariga myndigheter under influensa A(H1N1) 2009 som startade 6 nov 2014

Ansvariga myndigheter under influensa A(H1N1) 2009

Samhället ska kunna vara igång som vanligt under en influensapandemi trots att många personer blir sjuka. Myndigheterna har olika roller för att se till att allt fungerar.
Publicerades

En pandemi får stora effekter på samhället. Belastningen på vården och andra sektorer blir stor. Myndigheterna arbetar på olika sätt för att ta hand om smittade personer, förebygga smitta och lindra effekterna av sjukdomen.

Alla myndigheter arbetar inom sina egna ansvarsområden precis som i vardagen och håller varandra informerade om läget. Några av de myndigheter som hanterar en pandemi kan du läsa mer om på underliggande sidor. 

Taggar för denna sida: