Detta är en gammal händelsesida om Arbetsmiljöverket som startade 6 nov 2014

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket ansvarar för att komplettera arbetsmiljölagen genom att ta fram regler för hur en bra arbetsmiljö ska vara och förbättra arbetsmiljön, även under en pandemi.
Publicerades

Det behöver finnas en beredskap på alla arbetsplatser för att minska riskerna att personalen smittas och för konsekvenserna av att många är frånvarande på grund av att de är sjuka. Våra arbetsmiljöinspektörer inspekterar arbetsplatser i hela landet.

En pandemi kan i vissa verksamheter leda till att man tillfälligt måste avvika från reglerna om dygnsvila och veckovila. En pandemi kan också göra att det finns särskilt behov av ökad arbetstid.

(Länkarna nedan är avaktiverade då de inte är aktuella)

Mer information hos Arbetsmiljöverket