Detta är en gammal händelsesida om Internationellt som startade 6 nov 2014

Internationellt

Socialstyrelsen är kontaktpunkt i det internationella samarbetet i smittskyddsfrågor inom EU och WHO. Socialstyrelsen rapporterar också till regeringen.
Publicerades

Den viktigaste organisationen för det samarbetet är Världshälsoorganisationen World Health Organization, WHO, som är den samordnande myndigheten för allt hälsoarbete inom FN.

För oss i Sverige är också samarbetet inom EU viktigt. Den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC - European Centre for Disease Prevention and Control, är EU:s organ för att arbeta med och följa smittsamma sjukdomar.

I Sverige är Socialstyrelsen kontaktpunkt för de olika internationella rapporterings- och varningssystem som finns inom smittskyddsområdet.