Detta är en gammal händelsesida om Kommunerna som startade 6 nov 2014

Kommunerna

Din kommun har tillsammans med landstinget och andra myndigheter ansvar för att förbereda samhället för en pandemi och hantera dess konsekvenser.
Publicerades

Ett sätt är att bygga nätverk mellan de myndigheter, företag, frivilligorganisationer, trossamfund och föreningar som finns i kommunen, så att det finns ett fungerande samarbete mellan de inblandade när en kris uppstår.

Kommunerna driver många verksamheter som måste fungera även under kriser: äldreomsorg, vattenförsörjning, fjärrvärme, räddningstjänst och skola till exempel.

En av kommunens uppgifter är att omfördela och prioritera sjukvårdsresurser och resurser för kommunal hemtjänst under en kris.

Krisledningsnämnd

Vid en kris kan verksamheten i kommunens nämnder tas över av en krisledningsnämnd. Krisledningsnämndens beslut godkänns i efterhand av kommunfullmäktige, som också avgör när krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra.

Alla kommuner är skyldiga att ha en krisledningsnämnd. Varje enskild kommun avgör vilka befogenheter krisledningsnämnden ska ha. Syftet med nämnden är att skapa möjligheter till snabba politiska beslut i en extrem situation.