Detta är en gammal händelsesida om Läkemedelsverket som startade 6 nov 2014

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket är den myndighet som godkänner läkemedel, till exempel vacciner och antibiotika, som ska säljas i Sverige. Målet är att allmänheten ska ha tillgång till säkra och effektiva produkter.
Publicerades

 

Läkemedelsverket ser till att hälso- och sjukvården och enskilda patienter kan få säkra och effektiva mediciner som ska användas på ett bra sätt. I ansvaret ingår också tillsyn av tillverkning, distribution, försäljning och hantering av läkemedel. De flesta lagar som rör Läkemedelsverkets ansvarsområden är reglerade på EU-nivå och därmed gemensamma för hela EU.

Om pandemivacciner

Vid en influensapandemi kan man inte förutse vilka förändringar som kommer att ske av det nya viruset. Ett vaccin mot det virus som orsakar pandemin kan inte börja framställas förrän man vet hur viruset ser ut.

För att man vid en pandemi snabbt ska kunna bygga lager med vaccin gör vaccintillverkaren prototyper. Det är ett sätt att skynda på processen. Prototypen liknar ett framtida pandemivaccin vad gäller innehåll och tillverkningsmetod. Vid en influensapandemi ersätter man virusstammen i vaccinet med pandemivirusstammen, så fort man har identifierat den.
Läkemedelsmyndigheterna kan då granska och godkänna förändringen av vaccinet på endast några dagar, jämfört med om myndigheterna skulle värdera vaccinet i sin helhet. Det finns idag fyra godkända prototypvacciner. Det finns också pre-pandemiska vacciner, och av dessa ett enda godkänt influensavaccin, mot fågelinfluensavirus (H5N1).
Mer information hos Läkemedelsverket

Mer information hos Socialstyrelsen