Detta är en gammal händelsesida om Landstingen som startade 6 nov 2014

Landstingen

Ditt landsting har tillsammans med kommunerna och andra myndigheter ansvar för att förbereda samhället för en pandemi och hantera dess konsekvenser. Landstinget ansvarar för att regionens hälso- och sjukvård, smittskydd och kollektivtrafik fungerar. Landstingets smittskyddsläkare svarar för samordningen av regionens pandemiberedskap. Till sin hjälp har smittskyddsläkaren bland annat kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder. Alla landsting har en krishanteringsplan. Målet är att minska risken för att allvarliga händelser ska uppstå och om de uppstår ska konsekvenserna bli så små som möjligt. Ett landsting kan begära hjälp av angränsande landsting. Mer information hos ditt landsting
Publicerades