Detta är en gammal händelsesida om Smittskyddsinstitutet som startade 6 nov 2014

Smittskyddsinstitutet

Smittskyddsinstitutet i Solna är den myndighet som bevakar smittsamma sjukdomar hos människor, med hjälp av rapporter från läkare och andra.
Publicerades

SMI har beredskap dygnet runt och året runt för att analysera prover med misstänkt allvarlig smitta.

SMI bevakar många sjukdomar

För att spåra och bekämpa infektionssjukdomar bevakar SMI över 60 sjukdomar enligt smittskyddslagen och genom frivilliga anmälningar. Man registrerar och analyserar anmälda sjukdomsfall. Rapporter från mikrobiologiska laboratorier och läkare om smittämnen och sjukdomsutbrott ger SMI en bild av det epidemiologiska läget i landet. Detta gör att man kan hitta och bryta en smittkedja vid ett utbrott.

Socialstyrelsen, smittskyddsläkare och många andra aktörer runt om i landet är andra viktiga delar av den kedja som ser till att vi har ett gott skydd mot smitta i landet.

Modernt laboratorium viktigt hjälpmedel

P4-laboratoriet på SMI är ett av världens absolut modernaste och säkraste laboratorier för mikrobiologisk diagnostik och forskning, och det enda säkerhetslaboratoriet i den högsta skyddsnivån i Norden. Laboratoriet är en viktig resurs i den nationella beredskapen mot allvarliga smittor.

Mer information hos Smittskyddsinstitutet